NÁVOD KE STAŽENÍ PRODUKTŮ CZEPOS

část 5 - Stažení dat z virtuální referenční stanice ( virtuální RINEX )
<< zpět na stažení dat >> pokračovat na část 6
  • v rozbalovacím menu zvolte položku Virtuální RINEX:

  • zadejte datum, počáteční čas měření ( pozor zadává se místní čas ), délku měření a interval záznamu:


Pozici virtuální referenční stanice lze zadat buďto číselně, nebo výběrem z přehledné mapy :

1. číselné zadání pozice:
  • zadejte zeměpisné souřadnice (šířku, délku) a výšku:


2. výběr pozice na přehledné mapě:
  • zvolte tlačítko Google Map:


  • na přehledné mapě p řesuňte ukazatel do požadované pozice virtuální referenční stanice a potvrďte tlačítkem Vybrat :


  • po výběru z mapy je potřeba ještě zpětně zadat výšku :
  • zadání se ukončí tlačítkem Potvrdit:


<< zpět na stažení dat >> pokračovat na část 6